Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Podlega ustawie: TAK

Termin składania ofert: 06.08.2021 12:00

Opis:

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji (zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy PZP) pn:
"Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) będących w zasobie MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części"

 

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem "Platformy zakupowej"
znajdującej się pod adresem: https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl

 

Dokumentacja postępowania, korespondencja, składanie ofert i oświadczeń oraz przesyłanie innej korespondencji
do niniejszego postępowania jest możliwe jedynie za pośrednictwem powyższej "Platformy zakupowej".

 

Nie jest dopuszczalne składanie korespondencji, ofert oraz oświadczeń w formie papierowej!

 

Wyjaśnienia zasad korzystanie z "Platformy zakupowej" zostały zawarte w poniższym załączniku:
Podstawowe informacje dotyczące postępowania prowadzonego w formie elektronicznej : data dodanie 20.07.2021r.

 

Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszej stronie BIP MZBM w Kaliszu
jest zamieszczonej jedynie w celach informacyjnych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00120283/01 : data dodania 20.07.2021r.

SIWZ z załącznikami:

SWZ, formularz oferty, oświadczenia, wzór umowy : data dodania 20.07.2021r.


Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.07.2021
Ostatnio zmodyfikowane przez: Paweł Strzałka, dnia 20.07.2021
Dokument z dnia: 20.07.2021
Dokument oglądany razy: 95

Drukuj stronę