Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).
  2. Przyjmowanie i załatwianie spraw w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  3. Biuro Podawcze – Informacja (Biuro Obsługi Interesantów) przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  4. Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
  5. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu rozpoznaje także sprawy wpływające do Zakładu za pośrednictwem poczty e-mailowej.
  6. Numery telefonów i adresy e-maili poszczególnych Działów dostępne są w menu podmiotowym w zakładce „Kontakt” – strona główna www.mzbm.kalisz.pl
  7. Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 08:00 - 13:00
  8. Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z pomocy pracowników znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza na stanowisku Biuro Podawcze – Informacja (Biuro Obsługi Interesantów), lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej (sms) pod numerem telefonu 519 –185 – 339.
  9. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. Nr 209, poz.1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r Nr 127, poz.721 i Nr 171, poz.1016 z późn. zm.)

Opublikował: Agnieszka Waszak - Wojtczak, dnia 19.02.2015
Ostatnio zmodyfikowane przez: Agnieszka Waszak - Wojtczak, dnia 19.02.2015
Dokument z dnia: 11.02.2015
Dokument oglądany razy: 4665

Drukuj stronę


Archiwalne wersje strony

Data publikacji: 19.02.2015 08:15
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Data publikacji: 18.02.2015 18:48
Sposób przyjmowania i załatwiania

Data publikacji: 11.02.2015 21:54
Sposób przyjmowania i załatwiania