Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.04.2021 14:00, powód: Dodanie informacji o wyborze

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.04.2021 14:12, powód: poprawa omyłki pisarskiej

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.04.2021 13:46, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 06.04.2021 14:18, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.03.2021 11:05, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.03.2021 14:17, powód: dodanie informacji o unieważnienu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.03.2021 14:15, powód: dodanie informacji o unieważnienu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.03.2021 14:13, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 17.03.2021 13:08, powód: dodanie informacji o unieważnienu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.03.2021 15:23, powód: dodanie informacji z otwarcia

Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 04.03.2021 10:40, powód: Zmiana nazwy podstrony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Deklaracja dostępności
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021 09:49, powód: Utworzenie dokumentu

Deklaracja dostępności
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021 09:48, powód: Utworzenie dokumentu

Deklaracja dostępności
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021 09:44, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.02.2021 22:00, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 26.02.2021 10:49, powód: Aktualizacja

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.02.2021 14:04, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamóweinia

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 16.02.2021 14:30, powód: Aktualizacja

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.02.2021 13:24, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.02.2021 10:52, powód: Dodanie informacji z o udzieleniu zamóweinia

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.01.2021 15:08, powód: Dodanie planu zamówień na 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.01.2021 15:07, powód: Dodanie planu zamówień na 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.01.2021 15:06, powód: Dodanie planu zamówień na 2021r.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.01.2021 14:40, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.01.2021 14:26, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Kontrola zarządcza
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 14.01.2021 13:58, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Anna Witwicka, dnia 14.01.2021 10:09, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Anna Witwicka, dnia 14.01.2021 10:08, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Anna Witwicka, dnia 14.01.2021 10:05, powód: Aktualizacja

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.01.2021 15:10, powód: Dodanie Informacji o wyborze oferty

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.01.2021 14:33, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 15:01, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 14:59, powód: dodanie właściwego dokumentu z otwarcia ofert.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 14:43, powód: Utworzenie dokumentu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.01.2021 10:51, powód: Utworzenie dokumentu

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.01.2021 10:40, powód: Dodanie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.01.2021 15:32, powód: Utworzenie dokumentu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.01.2021 15:32, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej nad robotami budowlanymi realizowanymi w budynkach będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 31.12.2020 16:01, powód: Utworzenie dokumentu

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.12.2020 09:27, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.12.2020 14:13, powód: dodanie informacji o wyborze ofert

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.12.2020 15:32, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamóweinia

Dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 6 szt
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 10.12.2020 14:47, powód: Utworzenie dokumentu

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.12.2020 11:05, powód: Dodanie ogłoszenie o wyborze ofert.

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.12.2020 14:56, powód: dodanie informacji, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienionych dokumentów do wypełniania

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.12.2020 11:38, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert.

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.12.2020 14:15, powód: dodanie informacji, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienionych dokumentów do wypełniania

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 01.12.2020 15:28, powód: dodanie informacji, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, zmienionych dokumentów do wypełniania

Dostawa zestawu serwerowego i sprzętu komputerowego dla potrzeb MZBM w Kaliszu w podziale na cztery części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.11.2020 15:11, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.11.2020 14:26, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.