Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i urzytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza zarzadzanych przez MZBM.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.10.2020 14:36, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.10.2020 14:46, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.10.2020 13:44, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.10.2020 13:06, powód: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamóweinia

Wykonanie rocznych przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i urzytkowych w budynkach na terenie miasta Kalisza zarzadzanych przez MZBM.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.10.2020 14:59, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.10.2020 09:54, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 29.09.2020 11:27, powód: Dodanie informacji z o wyborze ofert

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.09.2020 14:02, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 23.09.2020 13:07, powód: dodanie informacji z wyborze oferty najkorzystniejszej

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.09.2020 14:37, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 21.09.2020 11:43, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 14:13, powód: dodanie informacji z otwarcia ofert

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 11:55, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 18.09.2020 10:18, powód: Aktualizacja

Obsługa i konserwacja kotłowni będących w zarządzie MZBM
Opublikował: Monika Juszczak, dnia 18.09.2020 09:42, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 08:09, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.09.2020 07:48, powód: dodanie odpowiedzi na zapytanie

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 17.09.2020 10:10, powód: Aktualizacja

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.09.2020 10:58, powód: Poprawienie omyłki pliku

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.09.2020 10:52, powód: poprawienie daty składania ofert

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 15.09.2020 10:48, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 14.09.2020 13:00, powód: Aktualizacja

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 11.09.2020 13:37, powód: dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz informacji o zmianie terminu składania ofert.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 12.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 10.09.2020 12:34, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 10.09.2020 12:09, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty

Ogłoszenia o naborze
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 10.09.2020 09:54, powód: Unieważnienie Naboru

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) w budynkach mieszkalnych administrowanych przez MZBM w Kaliszu w podziale na dwie częsci.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 09.09.2020 13:52, powód: Utworzenie dokumentu

Ogłoszenia o naborze
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 09.09.2020 13:46, powód: Nowy Nabór

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 08.09.2020 09:24, powód: Aktualizacja

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.09.2020 12:08, powód: dodanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz informacji o zmianie terminu składania ofert.

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2020 14:45, powód: Dodanie poprawnego pliku SIWZ

Wykonanie remontu lokalu nr 26 (pustostanu) w budynku mieszkalnym w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 63a
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.09.2020 14:40, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 01.09.2020 13:10, powód: Dodanie informacji dla Wykonawców oraz załacznika

Świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 01.09.2020 09:55, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Śródmiejskiej 19 w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.08.2020 15:01, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 12.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.08.2020 11:34, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty najkorzystniejszej

Świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.08.2020 14:33, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.08.2020 10:56, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wykonanie remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 7-9 zarządzanego przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.08.2020 08:50, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wymiana instalacji elektrycznej oraz dostawa i wymiana dwóch piecy akumulacyjnych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.08.2020 08:44, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 12.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 05.08.2020 14:28, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Świadczenie kompleksowej i stałej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej działalności
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 03.08.2020 15:04, powód: Utworzenie dokumentu

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 03.08.2020 13:35, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.07.2020 14:14, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 30.07.2020 11:13, powód: Aktualizacja

Wymiana instalacji elektrycznej oraz dostawa i wymiana dwóch piecy akumulacyjnych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 28.07.2020 14:27, powód: Dodanie informacji z otwarcia ofert

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót sanitarnych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 częsci
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.07.2020 12:42, powód: Dodanie informacji z o wyborze ofert.

Wykonanie remontu elewacji i klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Śródmiejskiej 7-9 zarządzanego przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.07.2020 11:08, powód: Dodanie informacji o wyborze oferty

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 21.07.2020 08:35, powód: Aktualizacja

Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 12.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.07.2020 13:33, powód: Wgranie właściwego pliku formularza