Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Wykonywanie remontu dwóch lokali (pustostanów) będących w zasobie MZBM w Kaliszu, w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.07.2021 11:26, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu elewacji z ociepleniem i remontem klatki schodowej w budynku wielorodzinnym w Kaliszu przy ul. Piskorzewskiej 1.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 19.07.2021 13:51, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie remontu trzech lokali (pustostanów) będących w zasobie MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.07.2021 11:25, powód: Dodanie ogłoszenia o wyniku postepowania

Przestawienie i pobudowanie pieców kaflowych w lokalach administrowanych przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.07.2021 11:20, powód: Utworzenie dokumentu

Informacje o wynikach naboru
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 06.07.2021 14:40, powód: Zakończenie naboru

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 05.07.2021 09:07, powód: Aktualizacja 05.07.2021r.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 23.06.2021 12:20, powód: Aktualizacja 23.06.2021r.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 17.06.2021 10:23, powód: Aktualizacja

Wykonywanie remontu trzech lokali (pustostanów) będących w zasobie MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.06.2021 19:42, powód: Utworzenie dokumentu

Ogłoszenia o naborze
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 14.06.2021 11:14, powód: Nowy nabór

Ogłoszenia o naborze
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 14.06.2021 11:13, powód: Nowy nabór

Budżet MZBM
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 10.06.2021 10:10, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 07.06.2021 13:59, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 07.06.2021 10:46, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 07.06.2021 09:50, powód: Aktualizacja

Ogłoszenia o naborze
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 24.05.2021 11:05, powód: Nowy nabór

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 20.05.2021 11:46, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 17.05.2021 12:08, powód: Aktualizacja

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 14.05.2021 13:05, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 13.05.2021 14:01, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 10.05.2021 08:56, powód: Aktualizacja

Jednorazowa dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek użytkowanych przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.05.2021 09:21, powód: Dodanie informacji o wyborze oferty

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.05.2021 10:38, powód: Dodanie informacji o wyborze

Budżet MZBM
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 29.04.2021 08:30, powód: Aktualizacja

Budżet MZBM
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 29.04.2021 08:26, powód: Aktualizacja

Jednorazowa dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek użytkowanych przez MZBM w Kaliszu.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 21.04.2021 09:40, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 14.04.2021 14:00, powód: Dodanie informacji o wyborze

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.04.2021 14:12, powód: poprawa omyłki pisarskiej

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 08.04.2021 13:46, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót elektrycznych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 06.04.2021 14:18, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.03.2021 11:05, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.03.2021 14:17, powód: dodanie informacji o unieważnienu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.03.2021 14:15, powód: dodanie informacji o unieważnienu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego położonego w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 7 - 9 na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.03.2021 14:13, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 17.03.2021 13:08, powód: dodanie informacji o unieważnienu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 12.03.2021 15:23, powód: dodanie informacji z otwarcia

Zamówienia publiczne nieprzekraczające 130.000 zł
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 04.03.2021 10:40, powód: Zmiana nazwy podstrony zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Deklaracja dostępności
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021 09:49, powód: Utworzenie dokumentu

Deklaracja dostępności
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021 09:48, powód: Utworzenie dokumentu

Deklaracja dostępności
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021 09:44, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z jego przebudową i remontem
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.02.2021 22:00, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 26.02.2021 10:49, powód: Aktualizacja

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.02.2021 14:04, powód: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamóweinia

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 16.02.2021 14:30, powód: Aktualizacja

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu, w podziale na 2 części
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.02.2021 13:24, powód: Dodanie informacji o wyborze ofert.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.02.2021 10:52, powód: Dodanie informacji z o udzieleniu zamóweinia

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.01.2021 15:08, powód: Dodanie planu zamówień na 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.01.2021 15:07, powód: Dodanie planu zamówień na 2021r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 27.01.2021 15:06, powód: Dodanie planu zamówień na 2021r.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 15.01.2021 14:40, powód: Dodanie informacji z o wyborze oferty