Rejestr zmian

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 06.06.2023 14:38, powód: Aktualizacja

Wykonywanie drobnych remontów, konserwacji, napraw i usuwanie awarii w zakresie instalacji domofonowych i automatyki bram w zasobie zarządzanym przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 02.06.2023 13:06, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie likwidacji kotłowni gazowej oraz wykonania węzła cieplnego dla wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowym służby zdrowia w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 34.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 19.05.2023 10:58, powód: Utworzenie dokumentu

Budżet MZBM
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 09.05.2023 10:15, powód: Aktualizacja

Wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i klatkach schodowych budynków mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 04.05.2023 15:02, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 27.04.2023 11:15, powód: Aktualizacja

Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 87
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.04.2023 14:42, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.04.2023 14:41, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie kontroli pięcioletniej – przeglądu elektrycznego wraz z badaniem instalacji elektrycznej, piorunochronowej i przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.04.2023 14:41, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu klatki schodowej budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 76
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.04.2023 14:41, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Piekarskiej 7
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 20.04.2023 14:41, powód: Utworzenie dokumentu

Sukcesywne dostawy oleju opałowego do trzech kotłowni c.o. w budynkach zarządzanych przez MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 19.04.2023 10:31, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 18.04.2023 14:24, powód: Aktualizacja

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 18.04.2023 14:22, powód: Aktualizacja

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 17.04.2023 12:15, powód: Aktualizacja 17.04.2023r.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 17.04.2023 12:12, powód: Aktualizacja 17.04.2023r.

Wykonanie remontu dwóch lokali (pustostanów) będących w zasobie MZBM w Kaliszu, w podziale na dwie części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 07.04.2023 10:52, powód: Utworzenie dokumentu

Świadczenie usług przeprowadzania we współpracy z Komornikiem Sądowym, opróżniania z wytypowanych lokali mieszkalnych zarządzanych przez MZBM w Kaliszu z osób i mienia, do zabezpieczonych tymczasowych pomieszczeń.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 06.04.2023 11:15, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 05.04.2023 15:19, powód: Aktualizacja 05.04.2023r.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 05.04.2023 15:13, powód: Aktualizacja 05.04.2023r.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 05.04.2023 15:10, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 05.04.2023 15:09, powód: Utworzenie dokumentu

Budżet MZBM
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 31.03.2023 13:22, powód: Aktualizacja

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej oraz wykonanie audytu energetycznego dla budynków Kaliszu przy ul. Babina 1a-1b, w dwóch etapach.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.03.2023 14:49, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej oraz wykonanie audytu energetycznego dla budynków Kaliszu przy ul. Babina 1a-1b, w dwóch etapach.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 24.03.2023 14:16, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 23.03.2023 09:05, powód: Aktualizacja

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu dachu, elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej oraz wykonanie audytu energetycznego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego Kaliszu przy ul. Garbarskiej 7.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 16.03.2023 14:01, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji domofonowej, w podziale na trzy części.
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 03.03.2023 14:32, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 02.03.2023 11:53, powód: Aktualizacja

Wykonanie kontroli pięcioletniej – przeglądu elektrycznego wraz z badaniem instalacji elektrycznej, piorunochronowej i przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych będących w zarządzie MZBM w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 22.02.2023 15:22, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 22.02.2023 07:42, powód: Aktualizacja

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Monika Juszczak, dnia 20.02.2023 10:20, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Monika Juszczak, dnia 20.02.2023 10:15, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Monika Juszczak, dnia 20.02.2023 10:14, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu klatki schodowej budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 76
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 13.02.2023 09:19, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 30.01.2023 12:59, powód: Aktualizacja

Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Piekarskiej 7
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 26.01.2023 13:17, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 26.01.2023 09:51, powód: Aktualizacja 25.01.2023r.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 25.01.2023 14:44, powód: Aktualizacja 25.01.2023r.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 25.01.2023 14:23, powód: Aktualizacja 25.01.2023r.

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 25.01.2023 14:18, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 25.01.2023 14:17, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale mieszkalne - przetargi
Opublikował: Małgorzata Śniak, dnia 25.01.2023 14:15, powód: Utworzenie dokumentu

Wykonanie remontu pokrycia dachu i kominów budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ul. Złotej 5
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.01.2023 13:26, powód: Utworzenie dokumentu

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.01.2023 13:25, powód: Dodanie planu zamówień na 2023r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.01.2023 13:20, powód: Dodanie planu zamówień na 2022r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 18.01.2023 13:16, powód: Dodanie planu zamówień na 2022r.

Kontrola zarządcza
Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 11.01.2023 12:29, powód: Aktualizacja

Świadczenie powszechnych usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
Opublikował: Paweł Strzałka, dnia 30.12.2022 11:51, powód: Utworzenie dokumentu

Lokale użytkowe - przetargi
Opublikował: Weronika Przybyszewska, dnia 15.12.2022 13:15, powód: Aktualizacja